Mantelzorgers

U bent mantelzorger en loopt tegen vragen aan zoals: Hoe krijg ik de zorg goed geregeld? Bij welk loket moet ik zijn? Welke mogelijkheden zijn er om de zorg vol te kunnen houden? Of u heeft wellicht hulp nodig bij regeltaken of u wilt graag dat iemand dit tijdelijk van u overneemt?

ZorgSaam Noord-Holland Noord informeert en ondersteunt mantelzorgers. Samen kijken we naar hoe de situatie nu is en wat er nodig is om de vragen die er liggen te beantwoorden of op te lossen. 

Als gecertificeerd Mantelzorgmakelaar heb en houd ik actuele kennis op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid/onderwijs, inkomen en belangen/recht waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen. Ik ben goed op de hoogte van de wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en weet de weg in het zorglandschap. 

Mijn uitgangspunt: Ik kijk niet alleen naar wat er aan zorgaanbod is, ik kijk naar wat er nodig is. De enige manier om in uw unieke situatie een passende oplossing te vinden!

Waarmee kan ik u helpen?

Ondersteunen

 • De voorbereiding van een keukentafelgesprek voor de Jeugdwet, WMO, Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • De aanvraag van een indicatie of beschikking.
 • Het aanvragen van hulp/zorg bij de (zorg)aanbieder.
 • Het opstellen en indienen van bezwaarschriften bij afwijzingen van (zorg)aanvragen.
 • De voorbereiding op een hoorzitting en/of aanwezig zijn of het woord doen tijdens een hoorzitting.
 • Aanvraag Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • PGB administratie.
 • Invullen van formulieren.
 • Het opmaken van zorgovereenkomsten.
 • Het vinden van (maatwerk)oplossingen om de combinatie werk-mantelzorg vol te houden.
 • Gesprekken met uw werkgever of bijvoorbeeld op school over het thema zorg en onderwijs.
 • Het onderhouden van contacten met instanties (denk aan bijv. het Zorgkantoor, CIZ, SVB, de gemeente, de zorgaanbieders)


Informeren

 • Welke zorg-/ ondersteuningsmogelijkheden er zijn in uw specifieke situatie.
 • De wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg en de (mogelijke) gevolgen voor uw situatie.
 • De financieringsvormen Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • De voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen.


Twijfelt u of de hulp van de Mantelzorgmakelaar in uw situatie helpend kan zijn? 

Neem geheel vrijblijvend contact met mij op!