Mantelzorgspreekuur in uw bedrijf of praktijk

Kenmerkend voor een mantelzorgspreekuur is het één-op-één contact tussen mantelzorgmakelaar en mantelzorger.  In een persoonlijk gesprek analyseer ik de situatie op basis van actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg,  de zorg en maatschappelijke veranderingen. We bekijken welke regeltaken ik kan overnemen om overbelasting te voorkomen. Wellicht kunnen er zaken thuis, in de zorgsituatie of op het werk anders geregeld of ingericht worden.  De mantelzorger behoudt hierbij altijd zelf de regie! 

Werkgevers
Een mantelzorgspreekuur is een nieuw HRM-instrument voor bedrijven. Het doel is het bieden van passende ondersteuning aan werknemers die hun baan en mantelzorg combineren. Aandacht voor mantelzorgende werknemers voorkomt verzuim en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. Privacy-afspraken, vergoedingsmogelijkheden en een evaluatieverslag zijn vaste onderdelen in de afspraken tussen mantelzorgmakelaar en werk- of opdrachtgever. 

Zorgverleners
Als huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, arbo-arts, zorgverlener in een zorginstelling of bij uw werkzaamheden in een gezondheidscentrum komt u regelmatig in aanraking met mantelzorgers. Wanneer u merkt dat de zorgtaak erg zwaar weegt in combinatie met werk en privé, kunt u uw cliënt doorsturen naar de mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgspreekuur in uw praktijk kan ook een waardevolle aanvulling zijn in de zorg voor (over)belaste mantelzorgers. Het tijdig inzetten van mantelzorgondersteuning heeft een preventieve werking op overbelasting. Daarmee drukt het ook de zorgkosten. Extra reden voor aandacht voor mantelzorg in uw praktijk!