De Mantelzorgmakelaar ontzorgt de mantelzorger!

Als mantelzorger heb ik zelf ervaren dat de weg vinden naar de juiste zorg een ware puzzel kan zijn. Hoeveel regelwerk en administratie erbij komt kijken. En hoe belangrijk het is om alle informatie, die gevraagd wordt bij een indicatie-aanvraag of bezwaar, op de juiste manier te formuleren om passende hulp en ondersteuning te kunnen krijgen.  

Bij vrijwilligerswerk voor twee patiëntenorganisaties kwam ik de afgelopen jaren veel in contact met andere families die in eenzelfde situatie zaten als wijzelf. Ik merkte dat de ervaringsdeskundigheid die ik had opgedaan bij het regelen van de zorg van onschatbare waarde is voor andere ouders. Ik maakte de mantelzorgers wegwijs in het zorgdoolhof. Zij voelden zich een stukje ontzorgd en ik kreeg steeds meer het gevoel: ik moet mijn opgedane kennis met nog veel meer mensen delen!

Veel mantelzorgers missen iemand die naast hen staat, een deskundige die overzicht schept, hen aan de hand neemt en samen kijkt naar de vragen/problemen die er spelen. Informatie biedt wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen of de zorg anders in te richten. En desgewenst regeltaken tijdelijk over kan nemen. Dat is precies het werk van een mantelzorgmakelaar! Als ervaringsdeskundige mantelzorger kan ik mij goed inleven in uw situatie. Hierdoor kan ik net dat stapje extra doen.

Kwaliteit staat voorop!
Ik ben Post HBO opgeleid. Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging voor MantelZorgMakelaars (BMZM) en de beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners BCMB).  Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister Mantelzorgmakelaars. Zo houd ik mijn kennis actueel en is de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.