Vergoeding en kosten

Mantelzorgmakelaar
Er zijn meerdere vergoedingen mogelijk voor de Mantelzorgmakelaar:

Via de zorgverzekeraar
Een toenemend aantal zorgverzekeringen vergoeden de Mantelzorgmakelaar in hun aanvullend pakket. Zowel u als de zorgvrager kunnen hier een beroep op doen. In dit overzicht vindt u een overzicht van actuele vergoedingen per zorgverzekeraar.

Via de werkgever
Steeds meer bedrijven maken gebruik van de Mantelzorgmakelaar voor hun werknemers. En hebben hiervoor een budget beschikbaar gesteld. Vraag naar de mogelijkheden bij uw werkgever.

Via het PGB
Heeft u een Persoonsgebonden Budget (PGB) met een vrijbesteedbaar bedrag, dan kunt u de Mantelzorgmakelaar hieruit betalen. 

Wanneer u geen gebruik kunt maken van bovenstaande vergoedingen, dan geldt een uurtarief van €70,- per uur.  (BTW wordt niet gefactureerd i.v.m. vrijstelling van omzetbelasting).

Intake is conform uurtarief. Bij een afstand van meer dan 25 km enkele reis wordt een kilometervergoeding gefactureerd van €0,19 per km. 


WLZ-Cliëntondersteuning
Heeft u een langdurige zorgvraag en heeft u hierbij ondersteuning nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)? Wanneer u woonachtig bent in de regio Noord-Holland Noord (zie kaart), dan wordt de Cliëntondersteuning van ZorgSaam Noord-Holland Noord vergoed.