Mantelzorgers op de werkvloer

Bent u als werkgever op de hoogte van de medewerkers binnen uw organisatie die naast hun baan voor een naaste zorgen die ziek of hulpbehoevend is?  
Heeft u zich weleens afgevraagd of de oorzaak van verzuim van uw medewerker een gevolg zou kunnen zijn van de druk die wordt ervaren door de combinatie werk en mantelzorg? 


Wist u dat?

  • Gemiddeld één op de vier medewerkers in Nederland is mantelzorger.
  • Eén op de twintig medewerkers levert structureel meer dan 8 uur per week mantelzorg. 
  • Eénderde van deze werkende mantelzorgers geeft aan redelijk of veel moeite te hebben met de combinatie werk en mantelzorg. Gevolg: (dreigende) overbelasting.
  • Veel mantelzorgers durven de thuissituatie niet gemakkelijk te bespreken op het werk.

 

Hoe herkent u een werkende mantelzorger?
-Uw medewerker neemt vaak, maar onregelmatig verlof op.
-Belt vaak privé onder werktijd of wordt vaak gebeld.
-Werkt liever niet over, doet niet graag mee aan activiteiten buiten het werk om.
-Gaat gesprekken over de privésituatie uit de weg. 
-Vertoont vermoeidheidsverschijnselen en meldt zich regelmatig ziek.
 

Uw medewerker die ook mantelzorger is zit in een spagaat: enerzijds is er de loyaliteit naar het werk en de collega’s toe, maar de zorg voor de naaste komt erbij. En dit stopt niet vanzelf. Kiezen gaat ook niet. Want de zorgvraag blijft. Wat je vaak ziet is dat de mantelzorger zichzelf volledig wegcijfert. Net zolang totdat overbelasting om de hoek komt kijken. De belangen voor u als werkgever zijn groot dat uw medewerkers niet uitvallen door overbelasting.


ZorgSaam Noord-Holland Noord draagt bij aan het werkgeluk van uw medewerkers!


Hoe kan ik uw medewerker ondersteunen? 
Het zorgen voor de naaste en het regelen van de zorg kan ontzettend veel tijd in beslag nemen. Samen met uw werknemer breng ik de situatie in kaart: hoe ziet de (mantel)zorgsituatie eruit? Kan de mantelzorger de zorgtaken goed combineren met werk? Hoe ziet de financiële situatie eruit? Is er gebruik gemaakt van verlofregelingen? 

De mantelzorgmakelaar analyseert de situatie op basis van actuele kennis van wet- en regelgeving, zorg en maatschappelijke veranderingen. 

Aan de hand van al deze informatie bekijken we samen wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn en wat passende oplossingen zijn in de unieke (zorg)situatie. Door regeltaken over te nemen en passende zorg in te regelen wordt uw medewerker ontzorgd. En ontstaat er meer balans tussen privé-zorg-werk. 

Goed werkgeverschap

Aandacht voor mantelzorg in uw organisatie heeft veel voordelen:

  • Uw medewerker blijft langer gezond, vitaal en productief.
  • De loyaliteit van uw medewerker naar uw organisatie neemt toe doordat er betrokkenheid wordt ervaren met het thuisfront.
  • Ziekteverzuim en grijs verzuim neemt af. 
  • U werkt kostenbesparend.
  • Er ontstaat meer flexibiliteit van twee kanten.
  • U werkt aan een positief imago en toont aantrekkelijk werkgeverschap.Meer weten over werk en mantelzorg? Of interesse in een mantelzorgspreekuur? Neem geheel vrijblijvend contact op. Een mantelzorgende medewerker die op de werkvloer interesse en begrip ervaart over de thuissituatie is een meer gelukkige werknemer!

Manoeska Verschoor, Mantelzorgmakelaar